Sähköurakointi

suunnittelu- asennus -saneeraus - huolto

Sähköurakointia

suunnittelu - asennus - huolto

uudis- ja saneerauskohteet

Tarjoamme kattavasti sähköurakointipalvelua kaikenlaisiin urakkakohteisiin.  Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti suunnittelusta uudisrakennusten sähköasennuksiin ja saneerauskohteiden sähkötöihin. Tarjoamme myös huoltopalvelua.  Urakointikohteinamme ovat niin kotitalouksien asunnot ja mökit, julkisen sektorin kohteet, asunto-osakeyhtiöt ja teollisuuskiinteistöt.

 

suunnittelu

Turvalliset ja toimivat sähköistysratkaisut syntyvät suunnittelutyöllä

Sysmän Sähköpalvelu Oy laatii sähkösuunnitelmia ja asentaa sekä huoltaa sähköistysratkaisuja. Perusteellisessa ja laadukkaassa sähkösuunnitelmassa huomioidaan sekä turvallisuustekijät, että kohteen mukaiset toiminnalliset ratkaisut. Hyvän suunnittelun avulla katkaisijat ja pistorasiat saadaan asennettua tilan toimintojen ja käyttäjien kannalta oikeisiin paikkoihin.

 

Ennakoivalla sähkösuunnittelulla on tarkoitus myös varmistua, että talotekniikkatoimintoja on mahdollista skaalata ja että tilan sähköistysratkaisut on laadittu tulevaisuuden muuttuvia tarpeita silmällä pitäen.  

Uudis- ja saneerauskohteiden sähkösuunnittelussa on tärkeä kiinnittää huomiota laitteiden sekä johtojen asentamiseen ja läpivienti-, upotus- ja kotelointitöiden sopivaan ajoittamiseen rakennuskohteessa.

Lopputuloksen kannalta näiden työvaiheiden huomioiminen suunnittelutyössä takaa onnistuneen kokonaisuuden. Hyvällä suunnittelulla on mahdollista välttyä myös seinärakenteiden tarpeettomalta rikkomiselta ja johtojen pintavedoilta, jotka vaikuttavat miellyttävän kokonaisuuden syntymiseen.

sähköasennus

Laadukkaat, turvalliset ja ammattitaitoiset sähköasennukset

Sysmän Sähköpalvelu Oy urakoi turvallisia sähköasennuksia laatutyönä eri kohteisiin.  Koulutetut ja osaavat sähköasentajamme toimivat uudis- ja peruskorjauskohteissa. Teemme asennustöitä yksityistalouksille ja yrityksille. Tarjoamme sähköasennuspalveluita myös taloyhtiöille, teollisuuslaitoksiin ja maatiloille.

 

Sähköasennustyöt kannattaa antaa luotettavan ja osaavan sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. Alan yrityksillä ja sähkötöiden ammattilaisilla on sähkötöiden suorittamiseen tarvittavat lupa-asiat kunnossa. Käyttämällä sähkötöiden ammattilaista asennusurakassasi, voit luottaa lopputuloksen virheettömyyteen sekä turvalliseen toteutustapaan. Teettäessäsi sähkötyön ammattitaitoisella sähköasentajalla varmistat, että asennustyölle tehdään asianmukainen tarkastus ennen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastus on tarpeellinen, jotta voidaan poissulkea vaaratilanteet asunnon sähkö- ja paloturvallisuudessa.