Aurinkopaneelijärjestelmät

myynti- asennus - huolto

Sysmän Sähköpalvelu Oy toimittaa ympäristöystävällisiä ja energiataloudellisia aurinkosähköjärjestelmiä isompiin rakennuskohteisiin taloyhtiöille, maatiloille ja yrityksille.

Suoritamme asennuksia ja huoltoja koko Suomen alueella.

aurinkopaneelit

Tehokkaat ja toimintavarmat aurinkosähköjärjestelmät

Sysmän Sähköpalvelu Oy toimittaa, asentaa ja huoltaa laadukkaita ja toimintavarmoja aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkosähköjärjestelmän valinnassa olennaista on kohde, jonne aurinkopaneeleja ollaan asentamassa. Kun valinta on suoritettu kohteen mukaan, saa asiakas toimivan ja parhaiten soveltuvan aurinkosähköratkaisun.

 

Sysmän Sähköpalvelu Oy toimittaa ja asentaa aurinkosähköjärjestelmiä erityisesti isompiin kohteisiin. Tavanomaisimpia asennuskohteitamme ovat taloyhtiöt, liiketilat, maatilat ja erilaiset yrityskiinteistöt.

 

Aurinkosähköjärjestelmä on osa aurinkovoimalaa, joka koostuu aurinkopaneeleista kiinnitystelineineen, sähkökaapeleista, turvakytkimistä ja inverttereistä, jotka muuntavat paneeleiden tuottaman sähkövirran sähköverkkoihin sopivaksi vaihtovirraksi.

 

Aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun energian selviä etuja ovat ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus. Aurinkovoimalla tuotettu sähkö on tutkimusten ja selvitysten mukaan edullinen energianlähde myös tulevaisuudessa. Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on energiakustannusten hallinnan kannalta järkevää ja vähäpäästöisenä se on myös ekologinen vaihtoehto. Aurinkosähköjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutuksen ympäristövaikutuksia ja sitä kautta myös hiilijalanjälkeä.

aurinkopaneelin asennus

Aurinkosähköjärjestelmät liiketiloihin, maatiloille ja taloyhtiöihin

Sysmän Sähköpalvelu Oy toimittaa laadukkaita ja tehokkaita aurinkosähköjärjestelmiä.  Ammattitaitoiset asentajamme suorittavat asennus- ja huoltotyöt luotettavasti ja parhaita työmenetelmiä käyttäen niin taloyhtiöille, maatiloille kuin yrityskäyttöön.

 

Aurinkosähkö soveltuu erinomaisesti taloyhtiöiden, maatilojen ja yritysten liiketilojen sähkön tuotantoon. Aurinkovoimalla toteutettu energian tuotantotapa on kustannustehokas. Aurinkosähkö sopii erinomaisesti varavoimalähteeksi, jolloin energiatuotannon omavaraisuusaste nousee.

 

Maatiloilta ja yrityskiinteistöiltä löytyy yleensä kattotilaa, jota ei ole otettu aktiiviseen käyttöön. Käyttämättömät pinta-alat voidaan jouhevasti valjastaa käyttöön asentamalla aurinkopaneeleja sähkön tuotantoa varten. Aurinkosähköjärjestelmällä sähköä saadaan tuotettua edullisesti ja luontoa säästäen.  Aurinkosähköä käyttävillä yrityksillä on paremmat mahdollisuudet varautua esimerkiksi sähkön hinnan muutoksiin. Aurinkovoimainvestoinnille on mahdollista saada myös tukea.

 

Aurinkosähköjärjestelmiä on mahdollista toteuttaa myös taloyhtiöihin. Järkevästi mitoitettu aurinkosähkövoimala on kustannustehokas ja kannattava investointi. Paikallisesti tuotettu sähkö on usein myös verkon kautta toimitettua sähköä edullisempaa ja lisää omavaraisuutta. Sijoitus on järkevä tulevaisuuden investointi, sillä ennusteiden mukaan se on edullisimpien tuotantotapojen joukossa. Se nostaa kiinteistön arvoa ja kiinnostusta asuntomarkkinoilla.